Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27196
Title: Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam trong Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968
Authors: Lưu, Thị Bích Ngọc
Keywords: Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam
Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.14-17
Abstract: Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 đã tạo ra thế tiến công chiến lược mới trên chiến trường, làm phá sản chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ. Đây là thắng lợi của ý chí kiên cường, bất khuất, chiến đấu oanh liệt, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp thống nhất đất nước của lực lượng an ninh miền Nam. Trong đó vai trò chỉ đạo trực tiếp của Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam là rất quan trọng, để lại những kinh nghiêm quý cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam giai đoạn tiếp theo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27196
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.