Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27197
Title: Nguồn gốc tên gọi “Đài Loan” và những cách gọi khác nhau đối với Đài Loan trong lịch sử
Authors: Đào, Duy Đạt
Keywords: Bình Phố
Cao Sơn
Chương Tuyền
Lưu Cầu
Mân ngữ
Nguyên trú dân
Tiên trú dân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.72-80
Abstract: Tên gọi của bất cứ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào cũng đều có nguồn gốc của nó. Trong đó, có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ - trong diễn tiến lịch sử - từng có nhiều tên gọi khác nhau, do những nguyên nhân chủ yếu, như: mức độ giao lưu quốc tế ngày càng phát triển theo dòng chảy lịch sử; do vị trí địa lý, và do những biến động kinh tế, văn hóa, chính trị, đặc thù ngôn ngữ của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ... quy định. Đài Loan là một lãnh thổ như thế. Tìm hiểu nguồn gốc và những tên gọi khác nhau của Đài Loan trong quá khứ - bởi vậy, sẽ cho chúng ta một số gợi mở, liên tưởng hữu ích khi nghiên cứu Đài Loan hiện nay, ở nhiều lĩnh vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27197
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.