Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27197
Nhan đề: Nguồn gốc tên gọi “Đài Loan” và những cách gọi khác nhau đối với Đài Loan trong lịch sử
Tác giả: Đào, Duy Đạt
Từ khoá: Bình Phố
Cao Sơn
Chương Tuyền
Lưu Cầu
Mân ngữ
Nguyên trú dân
Tiên trú dân
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.72-80
Tóm tắt: Tên gọi của bất cứ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào cũng đều có nguồn gốc của nó. Trong đó, có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ - trong diễn tiến lịch sử - từng có nhiều tên gọi khác nhau, do những nguyên nhân chủ yếu, như: mức độ giao lưu quốc tế ngày càng phát triển theo dòng chảy lịch sử; do vị trí địa lý, và do những biến động kinh tế, văn hóa, chính trị, đặc thù ngôn ngữ của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ... quy định. Đài Loan là một lãnh thổ như thế. Tìm hiểu nguồn gốc và những tên gọi khác nhau của Đài Loan trong quá khứ - bởi vậy, sẽ cho chúng ta một số gợi mở, liên tưởng hữu ích khi nghiên cứu Đài Loan hiện nay, ở nhiều lĩnh vực.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27197
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.