Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27199
Nhan đề: Thiết kế hoạt động đóng vai trong dạy học địa lí 11
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Phúc
Hồ, Thị Thu Hồ
Lê, Văn Nhương
Ngô, Ngọc Trân
Từ khoá: Hoạt động dạy học trải nghiệm
Địa lí 11
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 479 .- Tr.28-33
Tóm tắt: Nội dung giáo dục lớp 11 trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí (Bộ GD-ĐT, 2018), ngoài mục tiêu trang bị kiến thức về địa lí KT-XH thế giới còn chú trọng kĩ năng tìm kiếm, phân tích số liệu và sự kiện địa lí, góp phần định hướng hành động và định hướng nghề nghiệp. Trải nghiệm đóng vai sẽ giúp học sinh (HS) có cơ hội phát triển đầy đủ những mục tiêu này. Bài viết trình bày quy trình vận dụng phương pháp đóng vai vào thiết kế các hoạt động dạy học trải nghiệm một số bài học trong chương trình Địa lí 11 nhằm phát triển năng lực người học, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27199
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.