Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27211
Nhan đề: Một số kinh nghệm từ quá trình lãnh đạo của Đảng đưa Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (1995 - 2007)
Tác giả: Nguyễn, Thị Thủy
Từ khoá: Một số kinh nghiệm
Việt Nam gia nhập
Tổ chức Thương mại thế giới
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.57-63
Tóm tắt: Tháng 1-1995, Việt Nam chính thức gửi đơn xin gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua hơn 11 năm kiên trì đàm phán, ngày 1-1-2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức này. Từ quá trình Đảng lãnh đạo gia nhập WTO có thể đúc kết những bài học kinh nghiệm có giá trị.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27211
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.09 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.