Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27211
Title: Một số kinh nghệm từ quá trình lãnh đạo của Đảng đưa Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (1995 - 2007)
Authors: Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Một số kinh nghiệm
Việt Nam gia nhập
Tổ chức Thương mại thế giới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.57-63
Abstract: Tháng 1-1995, Việt Nam chính thức gửi đơn xin gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua hơn 11 năm kiên trì đàm phán, ngày 1-1-2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức này. Từ quá trình Đảng lãnh đạo gia nhập WTO có thể đúc kết những bài học kinh nghiệm có giá trị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27211
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.