Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27216
Title: Vài nét về ngục Kon Tum trong hệ thống nhà tù của thực dân Pháp ở Việt Nam
Authors: Phạm, Xanh
Keywords: Ngục Kon Tum
Hệ thống nhà tù của thực dân Pháp tại Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.64-67
Abstract: Trong 30 năm gần đây, giới nghiên cứu lịch sử và độc giả vui mừng đón nhận những công trình nghiên cứu nghiêm túc, khoa học về những nhà tù riêng lẻ mà thực dân Pháp xây dựng trên đất Việt Nam để đàn áp và tiêu diệt tinh thần phản kháng và ý chí cách mạng của những người yêu nước chúng ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27216
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.