Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27216
Nhan đề: Vài nét về ngục Kon Tum trong hệ thống nhà tù của thực dân Pháp ở Việt Nam
Tác giả: Phạm, Xanh
Từ khoá: Ngục Kon Tum
Hệ thống nhà tù của thực dân Pháp tại Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.64-67
Tóm tắt: Trong 30 năm gần đây, giới nghiên cứu lịch sử và độc giả vui mừng đón nhận những công trình nghiên cứu nghiêm túc, khoa học về những nhà tù riêng lẻ mà thực dân Pháp xây dựng trên đất Việt Nam để đàn áp và tiêu diệt tinh thần phản kháng và ý chí cách mạng của những người yêu nước chúng ta.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27216
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.