Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27230
Title: Vai trò của người nhập cư từ Liên minh Châu Âu đối với Vương quốc Anh
Authors: Nguyễn, Thị Thơm
Keywords: Người nhập cư
Người nhập cư từ EU
Vương quốc Anh
Liên minh Châu Âu
Brexit
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 07 .- Tr.32-44
Abstract: Trong quá trình vận động Brexit, tác động tiêu cực của người nhập cư đến kinh tế, xã hội Vương quốc Anh đã được nhấn mạnh. Tuy nhiên, những bằng chứng thực tế cho thấy, người nhập từ EU vào Vương quốc Anh (VQ Anh) không làm mất đi việc làm và giảm sút mức lương của người lao động bản xứ, không phải là nguyên nhân dẫn tới làm gia tăng sức ép đối với các dịch vụ công ích như nhiều người lo ngại, đồng thời họ còn đóng vai trò rất quan trọng đối với VQ Anh thông qua việc đóng góp tài chính ròng đáng kể vào ngân sách và giúp làm chậm lại tốc độ già hóa dân số của nước Anh. Cũng không có bằng chứng cho thấy người nhập cư từ EU vào VQ Anh làm gia tăng tỉ lệ tội phạm tại quốc gia này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27230
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.12 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.