Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27247
Title: Hành trình của niềm tin và sứ mệnh vì người nghèo
Keywords: Niềm tin và sứ mạnh
Mô hình quản lý vốn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 11 .- Tr.31-32
Abstract: Gần 20 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã khẳng định vai trò và sứ mệnh của một mô hình quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù, sáng tạo, duy nhất của Việt Nam huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cả xã hội tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Hơn thế, thông qua cơ chế hỗ trợ bằng tín dụng từ NHCSXH đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận dần với kinh tế thị trường, tăng cường và củng cố lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27247
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
905.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.