Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2726
Title: Đối ngoại Trung – Mỹ năm 2017 trong chuyển động chiến lược ở khu vực hai đại dương
Authors: Kondapalli, Srikanth
Dinh, Julia L.
Keywords: Quan hệ Trung – Mỹ
Khu vực hai đại dương Ấn – Thái (Indo-Pacific)
Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .- Tr.23-35
Abstract: Có thể gọi năm 2017 là “vụ mùa bội thu” đánh dấu thành tựu của Trung Quốc trên các lĩnh vực đối ngoại và an ninh trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều chuyển động phức tạp. Những hoạt động đối ngoại song phương, đa phương, đa tầng nấc, đa phương diện, đặc biệt là việc xử lý quan hệ “nhạy cảm” Trung – Mỹ của Trung Quốc năm 2017 đã đánh dấu thành tựu đối ngoại quan trọng của thế hệ thứ năm với “hạt nhân lãnh đạo” là Chủ tịch Tập Cận Bình. Quan trọng hơn, thể hiện sự tiếp nối những tinh hoa của ngoại giao Trung Quốc được đúc kết qua nhiều thế hệ lãnh đạo, góp phần định hình rõ hơn chiều hướng đối ngoại Trung Quốc giai đoạn mới sau Đại hội XIX.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2726
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_774.33 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.