Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27266
Title: Xu hướng phát triển công nghệ RegTech và SupTech trên thị trường tài chính thế giới
Authors: Nhật Trung
Keywords: Công nghệ RegTech
SupTech
Công nghệ số
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 11 .- Tr.36-43
Abstract: Cùng với việc sử dụng các giải pháp công nghệ mới trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính, cũng như tăng hiệu quả tương tác với khách hàng trong môi trường số, thì việc sử dụng các công nghệ số để đơn giản hóa, giảm chi phí và nâng cao chất lượng các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu pháp lý là một đòi hỏi khách quan đổi với cơ quan quản lý và các thành viên thị trường... Bài viết này nêu những vấn đề cơ bản về RegTech và SupTech, các lĩnh vực ứng dụng chủ yếu của chúng, kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý với Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27266
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.