Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2727
Title: Quan hệ hợp tác kinh tế Việt – Trung năm 2017
Authors: Nguyễn, Đình Liêm
Keywords: Thương mại
Đầu tư
Quan hệ Việt – Trung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .- Tr.36-44
Abstract: Năm 2017 hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhiều thỏa thuận được triển khai hiệu quả. Liên tục 14 năm (2004 – 2017) Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nước có lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm sau luôn cao hơn năm trước. Nghiên cứu này tập trung phân tích và rút ra một vài nhận xét đánh giá về mối quan hệ này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2727
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_527.46 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.