Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27274
Title: Hiện trạng và hướng nghiên cứu phát triển cây làm thức ăn xanh cho chăn nuôi gia súc ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Quang
Bùi, Quang Tuấn
Keywords: Cây làm thức ăn xanh
Cây họ hòa thảo
Cây họ đậu
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 86 .- Tr.02-18
Abstract: Hiện nay, các giống thức ăn chăn nuôi được đưa vào Việt Nam liên tục được cập nhật với những giống mới nhất. Bộ giống cây thức ăn xanh được tuyển chọn khá phong phú trải rộng trên khắp các địa hình, đất đai trong cả nước. Nghiên cứu đã cung cấp được cơ sở dữ liệu về thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của các giống cây thức ăn được tuyển chọn và các cây thức ăn xanh khác hiện dùng cho chăn nuôi gia súc. Những kết quả nghiên cứu này có tác dụng rất lớn cho việc xây dựng khẩu phần ăn thích hợp trong chăn nuôi gia súc ăn cỏ trong các quy mô chăn nuôi khác nhau. Đã đưa ra được những quy trình kỹ thuật sản xuất, chế biến và sử dụng phù hợp đối với nhiều giống cây thức ăn cho từng vùng sinh thái, đối tượng gia súc để khuyến cáo cho sản xuất, phát huy tiềm năng của mỗi giống và hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27274
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.