Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/272
Title: Phân lập các alkaloid, acid hữu cơ từ lá na (Annona squamosa L., Annonaceae) và đánh độc tính tế bào của chúng
Authors: Lý, Hồng Hương Hạ
Trần, Thị Vân Anh
Nguyễn, Lê Thanh Tuyền
Đỗ, Thị Hồng Tươi
Keywords: Lá na
Độc tính tế bào
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 501 .- Tr.74-77
Abstract: Đề tài thực hiện chiết tách, phân lập các hợp chất trong phân đoạn cao dicloromethan và ethyl acetat chiết từ lá na, đánh giá hoạt tính của các chất này trên sự tăng trưởng tế bào của dòng tế bào ung thư vú (MDA-MB-231), tế bào ung thư cơ vân (RD) và tế bào biểu mô thận heo (LLC-PK1).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/272
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_12.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.