Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/272
Nhan đề: Phân lập các alkaloid, acid hữu cơ từ lá na (Annona squamosa L., Annonaceae) và đánh độc tính tế bào của chúng
Tác giả: Lý, Hồng Hương Hạ
Trần, Thị Vân Anh
Nguyễn, Lê Thanh Tuyền
Đỗ, Thị Hồng Tươi
Từ khoá: Lá na
Độc tính tế bào
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dược học;Số 501 .- Tr.74-77
Tóm tắt: Đề tài thực hiện chiết tách, phân lập các hợp chất trong phân đoạn cao dicloromethan và ethyl acetat chiết từ lá na, đánh giá hoạt tính của các chất này trên sự tăng trưởng tế bào của dòng tế bào ung thư vú (MDA-MB-231), tế bào ung thư cơ vân (RD) và tế bào biểu mô thận heo (LLC-PK1).
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/272
ISSN: 0866-7861
Bộ sưu tập: Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_12.08 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.206.194.21


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.