Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27305
Title: Nghiên cứu sản xuất sản phẩm khô sợi cá lóc (Channa striata) tẩm gia vị
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Trương, Thị Kiều Mi
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sản xuất khô sợi cá lóc tẩm gia vị được thực hiện nhằm đa dạng hóa các sản phẩm khô từ cá lóc. Nghiên cứu bao gồm 4 thí nghiệm (i) ảnh hưởng của nồng độ acid ascorbic trong quá trình tiền xử lý, (ii) ảnh hưởng của sorbitol đến giá cảm quan của sản phẩm, (iii) ảnh hưởng của thời gian sấy, (iv) ảnh hưởng của điều kiện bảo quản đến chất lượng của sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi tiền xử lý (rửa) nguyên liệu bằng dung dịch acid ascorbic 2,5% trong thời gian 3 phút đạt hiệu quả khử nhớt và mùi cao. Bên cạnh đó, việc bổ sung sorbitol với tỉ lệ 2% và sấy chín ở 90ºC trong 4 giờ tạo nên sản phẩm khô sợi cá lóc có giá trị cảm quan cao. Sản phẩm được bao gói hút chân không và bảo quản lạnh (4±1oC) trong 8 tuần vẫn đảm bảo các chỉ tiêu hóa học và vi sinh.
Description: 20tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27305
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
761.1 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.