Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27308
Title: Đánh giá thực trạng chăn nuôi lợn Cỏ tại Thừa Thiên Huế
Authors: Phạm, Sỹ Tiệp
Phạm, Hải Ninh
Hoàng, Thị Phi Phượng
Phùng, Thăng Long
Ngô, Mậu Dũng
Nguyễn, Đình Tường
Keywords: Lợn Cỏ
A Lưới
Tình trạng chăn nuôi lợn
Năng suất của lợn Cỏ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 86 .- Tr.76-87
Abstract: Nghiên cứu này được tiến hành trên đối tượng lợn Cỏ nuôi trong nông hộ tại các xã miền núi, trung du của tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2017. Nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng chăn nuôi và xác định khả năng sản xuất của lợn Cỏ nuôi trong nông hộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27308
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.72 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.27.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.