Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27313
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Kim Sơn-
dc.date.accessioned2020-07-01T08:31:38Z-
dc.date.available2020-07-01T08:31:38Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7632-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27313-
dc.description.abstractBài viết luận giải nhằm làm rõ khuynh hướng Tân Nho gia của Trần Trọng Kim qua tác phẩm “Nho giáo” của ông, tập trung trên một số khía cạnh: Mục tiêu của việc viết “Nho giáo”, diện mạo mới của Nho giáo qua sự nhận diện và phân tích của Trần Trọng Kim, vật cùng tắc biến và khẳng định tính tất yếu của sự cách tân Nho giáo; vấn đề phương Đông và phương Tây; Nho giáo và vấn đề dân tộc từ góc nhìn mới: Tác giả cũng đưa ra một số nhận xét, đánh giá về khuynh hướng Tân Nho gia của Trần Trọng Kim.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Triết học;Số 04 .- Tr.52-59-
dc.subjectNho giáovi_VN
dc.subjectTân Nho giavi_VN
dc.subjectĐạo thốngvi_VN
dc.subjectĐông thể Tây dụngvi_VN
dc.subjectTrực giácvi_VN
dc.subjectLý trívi_VN
dc.subjectKhoa họcvi_VN
dc.subjectTruyền thốngvi_VN
dc.titleKhuynh hướng Tân Nho gia của Trần Trọng Kim trong nho giáovi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.