Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2732
Title: Dư âm sau tết nguyên đáng cổ truyền ở Trung Quốc
Authors: Đào, Duy Đạt (Biên khảo)
Keywords: Tết nguyên đáng cổ truyền
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .- Tr.80-83
Abstract: Sau những tập tục đón Tết nguyên đáng cổ truyền của người Trung Quốc: Ngày 23 tiễn ông công ông táo; ngày 24 dọn cửa dọn nhà; ngày 25 thì làm đậu phụ; ngày 26 giết mổ lợn dê; ngày 27 thịt mấy con gà; ngày 28 dán đôi câu đối; ngày 29 mua rượu về nhà; ngày 30 phải làm mằn thắn; tối 30 chớ ai đi ngủ; sang mồng 1 tiếng pháo vang nhà; đến sang mồng 2, người dân miền Bắc Trung Quốc có nghi thức “Tế lễ thần Tài”. Tiếp theo đến hết ngày mồng 8 người dân Trung Quốc vẫn còn những lễ hội, vui chơi được đề cập chi tiết trong bài viết này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2732
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_239.47 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.