Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27342
Title: Đảng bộ tỉnh Điện Biên lãnh đạo công tác giảm nghèo (2011 - 2015)
Authors: Lê, Văn Viên
Keywords: Công tác giảm nghèo
Đảng bộ tỉnh Điện Biên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.95-98
Abstract: Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, phía Tây Bắc Việt Nam, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Điện Biên cũng là một trong những tỉnh nghèo, khó khăn nhất cả nước với tỷ lệ hộ nghèo lên tới 50,01% (năm 2010). Vì thế, giảm nghèo nhanh và bền vững cho nhân dân các dân tộc nơi đây là công tác mà Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm trong giai đoạn 2011-2015.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27342
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.