Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27347
Title: Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên (2010-2015)
Authors: Đoàn, Thị Mao
Keywords: Phát triển đảng
Đoàn viên, thanh niên
Tỉnh Bến Tre
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.103-105
Abstract: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng của thanh niên, trong những năm 2010-2015, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã chú trọng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ngang tầm nhiệm vụ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27347
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.