Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27348
Title: Một bài toán cơ bản có nhiều ứng dụng
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Bài toán đơn giản
Xâu chuỗi các bài toán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và tuổi trẻ;Số 516 .- Tr. 1-5
Abstract: Từ một bài toán đơn giản, nếu chịu khó suy nghĩ, tìm tòi, xâu chuỗi các bài toán lại với nhau thì chúng ta sẽ có được nhiều kết quả thú vị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27348
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.