Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27349
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Thị Minh Thủy-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Yến Nhi-
dc.date.accessioned2020-07-02T01:40:37Z-
dc.date.available2020-07-02T01:40:37Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherLV6923,6924/2020-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27349-
dc.description19tr.vi_VN
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu sản xuất chitosan từ vỏ đầu tôm sắt bằng phương pháp hóa sinh kết hợp được thực hiện nhằm giảm thiểu lượng hoá chất và tạo ra sản phẩm chitosan có giá trị kinh tế cao. Nghiên cứu thông qua 4 thí nghiệm: khử protein, khử khoáng, chuyển chitin thành chitosan bằng dung dịch NaOH và chế độ sấy đến chất lượng của chitosan. Kết quả cho thấy mẫu được xử lý bằng enzyme Alcalase 0,3% trong 5 giờ cho hiệu quả khử protein là tốt nhất (10,7%). Mẫu tiếp tục được ngâm với CH3COOH 5% trong 15 giờ và dung dịch HCL 4% trong 13 giờ thì hàm lượng khoáng còn lại là 0,480%. Mẫu đã qua xử lý được deacetyl hoá trong NaOH 50% ở nhiệt độ 60-65℃ trong 36 giờ thu được chitosan có độ deacetyl tốt nhất (93,6%). Sản phẩm được sấy ở nhiệt độ 60℃ trong 6 giờ có ẩm độ, hiệu suất thu hồi, độ nhớt và độ hoà tan tốt nhất lần lượt là 7,61%; 32,6%; 45,6 mPas và 94,3%.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectCông Nghệ Chế Biến Thủy Sảnvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của chế độ tiền xử lý và chiết rút đến chất lượng của chitosan từ vỏ đầu tôm sắt ( Parapenaeopsis sculptulis)vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
745.64 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.