Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27354
Title: Thành lập Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam một sáng tạo của Đảng
Authors: Đoàn, Thị Hương
Chu, Thị Diễm Hương
Keywords: Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình
Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 .- Tr.15-19
Abstract: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt nhất- giai đoạn chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ", Trung ương Đảng chủ trương mở rộng tối đa khối đại đoàn kết dân tộc (ĐĐKDT), phát huy sức mạnh tổng lực để giành thắng lợi quyết định. Quyết định thành lập Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (sau đây gọi tắt là Liên minh) là một sáng tạo của Đảng trong thực hiện tư tưởng ĐĐKDT của Hồ Chí Minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27354
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.