Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27371
Title: Chính sách giải quyết việc làm cho nông dân bị trưng thu ruộng đất của Trung Quốc hiện nay
Authors: Nguyễn, Thanh Giang
Keywords: Trung Quốc
Nông dân bị trưng dụng đất
Nông nghiệp Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.14-23
Abstract: Trung Quốc đang trong thời kỳ đẩy mạnh việc chuyển đổi mục đích sử dụng một bộ phận diện tích đất nông nghiệp sang phục vụ sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Vì thế ngày càng có nhiều hộ nông dân bị chính quyền trưng dụng đất nông nghiệp dẫn đến tình trạng người nông dân bị mất việc làm trong nông nghiệp, gây ra nhiều vấn đề xã hội nổi cộm (khiếu kiện, biểu tình, thậm chí là bạo động xã hội…). Do đó, giải quyết việc làm cho nông dân bị mất ruộng đất được Trung Quốc coi là một giải pháp cơ bản, then chốt nhằm bảo đảm quyền lợi của người nông dân, giữ vững ổn định xã hội. Bài viết tìm hiểu chủ trương chính sách giải quyết việc làm đối với nông dân bị trưng dụng đất của Trung Quốc hiện nay, đánh giá những kết quả đạt được và một số hạn chế của hệ thống chính sách này, qua đó rút ra một số gợi mở đối với Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27371
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.22 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.