Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27378
Title: Hội nhập quốc tế về khoa học xã hội: Kinh nghiệm Đông Á, Trung Quốc và gợi mở cho Việt Nam
Authors: Đặng, Nguyên Anh
Keywords: Khoa học xã hội
Hội nhập
Đông Á
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.34-42
Abstract: Bài viết tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội. Các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực Đông Á được lựa chọn xem xét bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore và Trung Quốc. Mặc dù có sự khác nhau song sự phát triển khoa học xã hội ở Đông Á vẫn có những điểm chung có thể khái quát cho sự phát triển và hội nhập quốc tế về khoa học xã hội Đông Á. Các quốc gia vùng lãnh thổ này đã và đang cửa rất nhiều học sinh, sinh viên đi du học tại Âu, Mỹ, tiếp thu tri thức và sau đó trở về phục vụ đất nước. Sự trân trọng học vấn vốn là một giá trị truyền thống nổi bật ở các quốc gia, vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử khác nhau nên sự phát triển và hội nhập quốc tế của các quốc gia và vùng lãnh thổ này cũng khác nhau. Việt Nam nằm giữa hai khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á, do vậy việc tham khảo kinh nghiệm phát triển và hội nhập quốc tế khoa học xã hội cần bắt đầu từ khu vực đầy năng động và thay đổi này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27378
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.