Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27382
Nhan đề: Quan hệ Trung Quốc với các quốc gia Nam Á: Hiện trạng và xu thế vận động
Tác giả: Trần, Thọ Quang
Nguyễn, Thu Hà
Từ khoá: Trung Quốc
Nam Á
Vành đai và Con đường
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.43-53
Tóm tắt: Trong hơn một thập kỷ gần đây, hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và các nước láng giềng phía Nam đã phát triển theo hướng thắt chặt hơn và triển vọng khá tích cực, nhất là trong bối cảnh sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) đang được Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ. Trung Quốc coi Nam Á là một trong những trọng tâm quan trọng hàng đầu trong BRI và mong muốn thông qua sáng kiến này để thúc đẩy các lợi ích và giành được ưu thế chiến lược trong cạnh tranh với Ấn Độ tại khu vực.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27382
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.61 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.