Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27383
Title: Ảnh hưởng của khí hậu và thiên tai đối với sự sụp đổ của nhà Minh
Authors: Lư, Vĩ An
Keywords: Lịch sử môi trường
Biến đổi khí hậu
Tiểu Băng Hà
Thiên tai
Nhà Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.54-66
Abstract: Môi trường, khí hậu và điều kiện tự nhiên luôn có vai trò và ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của các xã hội và các nền văn minh trong lịch sử. Bằng cách tiếp cận của lịch sử môi trường, một tiểu chuyên ngành xuất hiện từ những năm 1960 – 1970 có mục tiêu nghiên cứu mối quan hệ tương hỗ giữa con người và môi trường tự nhiên trong lịch sử, bài viết này sẽ bước đầu phân tích những tác động của khí hậu và thiên tai đối với sự khủng hoảng và sụp đổ của nhà Minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27383
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.