Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27387
Title: Tranh cắt giấy, nét văn hóa truyền thống của Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Văn Nguyên
Keywords: Tranh cắt giấy
Nét văn hóa truyền thống
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.81-84
Abstract: Tranh cắt giấy là một loại hình nghệ thuật tái hiện trong văn hóa dân gian Trung Quốc. Nguồn gốc tranh cắt giấy được cho là một phần của nghi thức tế lễ, dùng trong trang trí bàn thờ và vật phẩm khi cúng tế tổ tiên hoặc tế thần, cũng có khi được cắt thành những hình nhân hay mô phỏng các vật phẩm trong hiện thực để chon hoặc đốt cho người chết sau các lễ tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27387
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.