Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27388
Nhan đề: Tình hình xã hội Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2018
Tác giả: Nguyễn, Mai Phương
Từ khoá: Xã hội
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.85-86
Tóm tắt: Bài viết cung cấp những nhiệm vụ mà chính phủ Trung Quốc đã đặt ra trong 6 tháng đầu năm 2018.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27388
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.