Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27403
Title: Biểu hiện hành vi có tính rối nhiễu ở học sinh trung học phổ thông
Authors: Đỗ, Ngọc Khanh
Keywords: Sức khỏe tinh thần
Hành vi có tính rối nhiễu
Học sinh Trung học phổ thông
Thanh thiếu niên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 8 .- Tr.31-44
Abstract: Nghiên cứu này tìm hiểu một số biểu hiện hành vi có tính rối nhiễu của 745 học sinh trung học phổ thông ở 3 tỉnh/thành Việt Nam (Hà Nội, Thanh Hóa, Hòa Bình). Phương pháp nghiên cứu bằng bảng hỏi và trẳc nghiệm được thực hiện với tiểu thang đo Rối nhiễu hành vi trong Bảng kiểm hành vi (CBCL) dành cho thanh thiếu niên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ học sinh trung học phổ thông có rối nhiễu hành vi là 9,4% số học sinh trong mẫu chọn. Tỷ lệ học sinh phá luật (vi phạm nội quy, quy tắc) nhiều hơn hành vi nghiêm trọng hơn, như lừa dối và xâm kích. Mức độ hành vi có tính rối nhiễu ở học sinh nam cao hơn học sinh nữ, ở học sinh kém và trung bình cao hơn học sinh giỏi và khá. Học sinh trong mẫu nghiên cứu ở Hà Nội có các hành vi phá luật, lừa dối và xâm kích nhiều hơn học sinh ở Thanh Hóa, Hòa Bình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27403
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.190.82


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.