Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27418
Title: Tín ngưỡng dân gian vùng biển Tây Nam Bộ
Authors: Nguyễn, Thanh Lợi
Keywords: Tín ngưỡng dân gian
Văn hóa biển
Tây Nam Bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 03 .- Tr.108-124
Abstract: Vùng biển Tây Nam Bộ là địa bàn cư trú của các tộc người: Việt, Chăm, Hoa, Khmer. Vì vậy, tín ngưỡng dân gian nơi đây là sự hòa trộn, đan xen của những lớp văn hóa tộc người. Chịu ảnh hưởng mạnh từ tín ngưỡng dân gian ở miền Trung, những yếu tố văn hóa đó bị “khúc xạ” và “bản địa hóa” mạnh mẽ khi du nhập vào Tây Nam Bộ. Với những điều kiện lịch sử và văn hóa sinh thái nơi đây, bức tranh tín ngưỡng dân gian của cư dân biển đảo Tây Nam Bộ đã tạo nên những gam màu phong phú với nhiều đối tượng thờ cúng khác nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27418
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.