Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27420
Title: Nhận thức của người nông dân trồng rau đối với sản xuất an toàn
Authors: Phạm, Minh Thu
Keywords: Nhận thức
Nông dân
Rau an toàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 8 .- Tr.73-87
Abstract: Khảo sát bằng bảng hỏi trên 230 nông dân đang trực tiếp sản xuất rau tại các địa bàn nghiên cứu cho thấy, người nông dân nhận thức được sự cần thiết/quan trọng của nguồn đất, nguồn nước, hạt giống/cây giống, hóa chất, kiến thức và kỹ thuật chăm sóc cây trồng, đồng thời đánh giá cao về lợi ích mà quy trình sản xuất an toàn mang lại. Không có nhiều khác biệt về nhận thức của người nông dân khi xét theo các tiêu chí giới tính, tuổi, địa bàn, nhưng những hộ có giấy chứng nhận sản phẩm an toàn nhận thức tốt hơn về sự cần thiết của nơi được cấp phép bán thuốc, hóa chất trong sản xuất nông nghiệp; những hộ có giấy chứng nhận sản phẩm an toàn và hiện đang sản xuất an toàn nhận thức rõ hơn về những lợi ích mà quy trình sản xuất an toàn mang lại cho sự phát triển kinh tế gia đình và môi trường sinh sống của chính họ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27420
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.