Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27422
Nhan đề: Mức protein thích hợp trong thức ăn cho giống vịt Biển 15 – Đại Xuyên nuôi thương phẩm
Tác giả: Nguyễn, Văn Duy
Vũ, Đình Trọng
Vương, Thị Lan Anh
Mai, Hương Thu
Từ khoá: Thích hợp
Vịt Biển 15 – Đại Xuyên
Trọng lượng
Chỉ số sản xuất
Chỉ số kinh tế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 87 .- Tr.09-17
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định được mức protein thích hợp cho vịt Biển 15 – Đại Xuyên nuôi thương phẩm qua các giai đoạn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27422
ISSN: 1859-0802
Bộ sưu tập: Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.