Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27428
Title: Đánh giá thực trạng chăn nuôi lợn Mẹo tại Nghệ An
Authors: Nguyễn, Văn Trung
Phạm, Sỹ Tiệp
Ngô, Thị Kim Cúc
Keywords: Lợn Mẹo
Chăn nuôi lợn
Thực trạng chăn nuôi lợn Mẹo
Nghệ An
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 87 .- Tr.48-57
Abstract: Đề tài đánh giá hiện trạng chăn nuôi lợn Mẹo trong nông hộ tại các xã thuộc ba huyện Nghĩa Đàn, Tương Dương và Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. Nhằm xác định khả năng sản xuất của lợn Mẹo nuôi trong nông hộ, đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của lợn Mẹo. Tình hình chăn nuôi nói chung, cơ cấu đàn lợn Mẹo, tình hình vệ sinh, phòng bệnh trong chăn nuôi lợn Mẹo và từ đó xác định hướng phát triển giống lợn Mẹo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27428
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.