Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27431
Title: Đánh giá hiện trạng chăn nuôi trâu tại Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
Authors: Nguyễn, Công Định
Phạm, Hải Ninh
Nguyễn, Khắc Khánh
Nguyễn, Quyết Thắng
Phạm, Đức Hồng
Trần, Trung Thông
Trịnh, Thị Duyên
Keywords: Chăn nuôi
Hiện trạng
Huyện Bảo Yên
Tỉnh Lào Cai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 87 .- Tr.67-78
Abstract: Mục đích của nghiên cứu là đánh giá hiện trạng chăn nuôi trâu Bảo Yên tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai trong khuôn khổ nhiệm vụ Quỹ gen cấp Nhà nước “Khai thác và phát triển nguồn gen trâu Bảo Yên” nhằm đánh giá lại hiện trạng đàn trâu tại huyện Bảo Yên, từ đó xây dựng đàn hạt nhân trâu Bảo Yên góp phần vào sản xuất và cung cấp trâu đực giống tốt cho các địa phương lân cận, từng bước cải tạo nần cao tầm vóc và khả năng sản xuất của trâu nội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27431
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.