Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27436
Title: Thâm hụt ngân sách, chất lượng thể chế và tăng trưởng kinh tế: bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Thâm hụt ngân sách
GMM
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 150 .- Tr.34-42
Abstract: Phúc lợi của thế hệ tương lai được xác định bằng tăng trưởng kinh tế (TTKT) bền vững và chính sách kinh tế vĩ mô hiệu quả. TTKT với lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp thấp là yếu tố quyết định đến đời sống xã hội. Bài viết này nghiên cứu tác động của thâm hụt ngân sách, độ mở thương mại, chiều sâu tài chính, tín dụng nội địa được cung ứng bởi khu vực ngân hàng, lạm phát và chất lượng thể chế đến TTKT tại các quốc gia vùng Đông Nam Á bằng phương pháp thực nghiệm. Bài viết sử dụng kỹ thuật ước lượng GMM cho dữ liệu bảng từ bảy quốc gia trong giai đoạn 2000-2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy, độ mở thương mại và tín dụng nội địa được cung ứng bởi khu vực ngân hàng có tác động dương và có ý nghĩa thống kê đến TTKT. Trong khi đó, thâm hụt ngân sách, chiều sâu tài chính và đặc biệt chất lượng thể chế có tác động âm có ý nghĩa đến TTKT. Các phát hiện này đưa đến một số hàm ý chính sách cho chính phủ các nước khu vực Đông Nam Á.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27436
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.