Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27462
Title: Tình hình nghiên cứu vi khuẩn sản sinh astaxanthin và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Nguyễn, Ngọc Lan
Nguyễn, Kim Thoa
Nguyễn, Thị Diệu Phương
Nguyễn, Quang Huy
Nguyễn, Huy Hoàng
Keywords: Astaxanthin
Nuôi trồng thủy sản
Vai trò và ứng dụng
Vi khuẩn sinh astaxanthin khuẩn sinh astaxanthin khuẩn sinh astaxanthin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ sinh học;Số 16(03) .- Tr.393-405
Abstract: Astaxanthin là một sắc tố tạo nên màu đỏ hoặc màu hồng ớ nhiều động vật biển và giáp xác. Astaxanthin có vai trò quan trọng trong việc tạo nên giá trị thương mại của các loài thủy sản, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong nâng cao khả năng sinh sản cũng như khả năng sống sót của các loài thủy sản. Do động vật và giáp xác không có khả năng tự tổng hợp astaxanthin nên nhu cầu astaxanthin đặc biệt là astaxanthin tự nhiên để bổ sung vào thức ăn cho động vật thủy sản ngày càng tăng cao. Nguồn astaxanthin tự nhiên từ tảo, nấm men và vi khuẩn đang được sử dụng trong sản xuất công nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27462
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.