Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27462
Nhan đề: Tình hình nghiên cứu vi khuẩn sản sinh astaxanthin và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Liên
Nguyễn, Ngọc Lan
Nguyễn, Kim Thoa
Nguyễn, Thị Diệu Phương
Nguyễn, Quang Huy
Nguyễn, Huy Hoàng
Từ khoá: Astaxanthin
Nuôi trồng thủy sản
Vai trò và ứng dụng
Vi khuẩn sinh astaxanthin khuẩn sinh astaxanthin khuẩn sinh astaxanthin
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ sinh học;Số 16(03) .- Tr.393-405
Tóm tắt: Astaxanthin là một sắc tố tạo nên màu đỏ hoặc màu hồng ớ nhiều động vật biển và giáp xác. Astaxanthin có vai trò quan trọng trong việc tạo nên giá trị thương mại của các loài thủy sản, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong nâng cao khả năng sinh sản cũng như khả năng sống sót của các loài thủy sản. Do động vật và giáp xác không có khả năng tự tổng hợp astaxanthin nên nhu cầu astaxanthin đặc biệt là astaxanthin tự nhiên để bổ sung vào thức ăn cho động vật thủy sản ngày càng tăng cao. Nguồn astaxanthin tự nhiên từ tảo, nấm men và vi khuẩn đang được sử dụng trong sản xuất công nghiệp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27462
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.