Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27467
Title: Bệnh viện quá tải
Authors: Lê, Quốc Thịnh
Keywords: Quá tải
Bệnh viện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 605 .- Tr.05
Abstract: Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của hệ thống khám chữa bệnh nước ta sẽ thấy một nghịch lý “ai cũng biết” đó là tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên (tuyến trung ương). Còn các cơ sở y tế huyện, trạm xá xã thì bệnh nhân chả mấy khi đến. Con đường giảm thiểu quá tải bệnh viện ở Việt Nam còn lắm gian truân, trong bài viết này chỉ nêu một trong các khâu của việc khám bệnh, đó là chờ kết quả xét nghiệm khi khám bệnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27467
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
914.21 kBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.