Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27470
Nhan đề: Ban hành và tổ chức triển khai chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở nước ta: Thực trạng và khuyến nghị
Tác giả: Mai, Ngọc Cường
Bùi, Sỹ Lợi
Lê, Quốc Hội
Từ khoá: Ban hành chính sách
Chính sách an sinh xã hội
Chính sách phòng ngừa rủi ro
Chính sách giảm thiểu rủi ro
Chính sách khắc phục rủi ro
Pháp luật
Thực thi chính sách
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.3-11
Tóm tắt: Bài viết khái quát thực trạng, chỉ ra những thành tựu và bất cập trong ban hành thực thi chính sách, pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị trong việc ban hành và tổ chức triển khai thực thi chính sách, pháp luật an sinh xã hội nước ta trong những năm tới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27470
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.