Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27479
Title: Nghiên cứu phân lập và xác định đặc tính của tế bào gốc ung thư từ dòng tế bào ung thư vú 4T1 nuôi cấy In Vitro
Authors: Đỗ, Thị Phương
Nguyễn, Thị Nga
Nguyễn, Thị Cúc
Vũ, Thị Thu Phương
Đỗ, Thị Tháo
Keywords: 4/7. clone tế bào
Atmospheric
Nanog
Sox2
Tế bào gốc ung thư vú
Tumorsphere
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ sinh học;Số 16(03) .- Tr.415-422
Abstract: Ung thư vú là căn bệnh thường gặp ở nữ giới với nguyên nhân chính gây tử vong là sự tái phát bệnh và kháng thuốc. Hiện nay, nhiều nghiên cứu cho thấy ung thư tái phát là do một lượng nhỏ các tế bào có khả năng tự đổi mới và tăng sinh chịu trách nhiệm. Các tế bào này được gọi là tế bào gốc ung thư do có các đặc điểm giống với tế bào gốc. Vì vậy, các tế bào gốc ung thư được sử dụng làm mô hình nghiên cứu phương pháp điều trị mới, cũng như sàng lọc thuốc. Chúng tôi đã sử dụng dùng tế bào ung thư vú 4T1 để phân lập tế bào gốc ung thư bằng phương pháp nuôi không bám dính và không huyết thanh. Các cụm tế bào (clone) được hình thành sau 10 ngày nuôi cấy từ một tế bào ban đầu. Các cụm tế bào này đều cho thấy khả năng tạo khối u thứ cấp (lumorsphere) cao hơn dòng tế bào ung thư ban đầu 4T1. Trong đó, 3 clone là Đ3.G5, Đ3C3 và Đ4E7 có hiệu quả tạo tumorsphere cao (tương ứng 31,67%; 36,33% và 35.33%) so với dòng 4T1 ở mức có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Ba clone tế bào gốc phân lập được ở trên đều thể hiện khả năng kháng thuốc eilipticine và doxorubicin cao hơn gần ba lần so với dòng tế bào 4T1 ban đầu (P<0,05) với giá trị IC₅₀ tương ứng lần lượt là 2,78 - 3,43 ng/ntl và 1,77 - 2,58 pg/mL. Các dùng tế bào gốc này cũng cho thấy sự biểu hiện mạnh của các gen đặc trưng của tế bào gốc như nanog, Sox2.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27479
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.222.251.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.