Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27510
Title: John Dewey và sự ảnh hưởng trong nền giáo dục Phần Lan
Authors: Hồ, Thị Nhâm
Keywords: Ảnh hưởng
Giáo dục
Phần Lan
PhenoBL
John Dewey
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.46-51
Abstract: Phần Lan có một nền giáo dục nổi tiếng thế giới, đặc biệt ở yếu tố dân chủ, bình đẳng, khả năng cá nhân hóa người học. Hiện nay, Phần Lan đang áp dụng Phương pháp học và dạy dựa trên hiện tượng (PhenoBL - Phenomenon Based Learning). Tính "khai phóng” cũng như những thành tựu giáo dục của Phần Lan có được dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có sự tiếp thu và thực hành mạnh mẽ những tư tưởng giáo dục của John Dewey. Vậy, tư tưởng của John Dewey trong giáo dục là gì? Sự ảnh hưởng của tư tưởng John Dewey đến nền giáo dục Phần Lan như thế nào?” Và hiện nay giáo dục Phần Lan đang có những cải cách ra sao? Bài viết này sẽ làm nổi bật các nội dung trên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27510
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.