Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27510
Nhan đề: John Dewey và sự ảnh hưởng trong nền giáo dục Phần Lan
Tác giả: Hồ, Thị Nhâm
Từ khoá: Ảnh hưởng
Giáo dục
Phần Lan
PhenoBL
John Dewey
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.46-51
Tóm tắt: Phần Lan có một nền giáo dục nổi tiếng thế giới, đặc biệt ở yếu tố dân chủ, bình đẳng, khả năng cá nhân hóa người học. Hiện nay, Phần Lan đang áp dụng Phương pháp học và dạy dựa trên hiện tượng (PhenoBL - Phenomenon Based Learning). Tính "khai phóng” cũng như những thành tựu giáo dục của Phần Lan có được dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có sự tiếp thu và thực hành mạnh mẽ những tư tưởng giáo dục của John Dewey. Vậy, tư tưởng của John Dewey trong giáo dục là gì? Sự ảnh hưởng của tư tưởng John Dewey đến nền giáo dục Phần Lan như thế nào?” Và hiện nay giáo dục Phần Lan đang có những cải cách ra sao? Bài viết này sẽ làm nổi bật các nội dung trên.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27510
ISSN: 0868-3581
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Châu Âu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.