Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27519
Title: Đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới
Authors: Nguyễn, Văn Hồng
Keywords: Hàng xuất khẩu chủ lực
Tây Nguyên
Xuất khẩu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.59-69
Abstract: Hàng xuất khẩu chủ lực là mặt hàng có lợi thế trong việc sản xuất và phát triển, đóng góp một cách ổn định và đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của địa phương/quốc gia. Tây Nguyên là vùng đất đầy tiềm năng về sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam, song chưa được khai thác để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Bài viết sẽ phân tích một số vấn đề cơ bản về hàng hóa xuất khẩu chủ lực và làm rõ sự cần thiết phải đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực của Tây Nguyên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27519
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.