Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27519
Nhan đề: Đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới
Tác giả: Nguyễn, Văn Hồng
Từ khoá: Hàng xuất khẩu chủ lực
Tây Nguyên
Xuất khẩu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.59-69
Tóm tắt: Hàng xuất khẩu chủ lực là mặt hàng có lợi thế trong việc sản xuất và phát triển, đóng góp một cách ổn định và đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của địa phương/quốc gia. Tây Nguyên là vùng đất đầy tiềm năng về sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam, song chưa được khai thác để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Bài viết sẽ phân tích một số vấn đề cơ bản về hàng hóa xuất khẩu chủ lực và làm rõ sự cần thiết phải đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực của Tây Nguyên.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27519
ISSN: 0868-3581
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Châu Âu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.