Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27520
Nhan đề: Hợp tác an ninh – quốc phòng Việt Nam – Liên Bang Nga và một số giải pháp thúc đẩy
Tác giả: Trần, Thị Thủy
Từ khoá: Giải pháp
Hợp tác an ninh – quốc phòng
Liên bang Nga
Thực trạng
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.70-78
Tóm tắt: Trải qua những giai đoạn thăng trầm do sự biến đổi của tình hình chính trị, xã hội, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược (tháng 3/2001) và sau đó được nâng cấp lên thành Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012. Bên cạnh những thành tựu to lớn về quan hệ trong lĩnh vực chính trị, hợp tác về an ninh - quốc phòng là một bộ phận quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Bài viết tìm hiểu thực trạng hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng Việt - Nga trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27520
ISSN: 0868-3581
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Châu Âu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.