Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27520
Title: Hợp tác an ninh – quốc phòng Việt Nam – Liên Bang Nga và một số giải pháp thúc đẩy
Authors: Trần, Thị Thủy
Keywords: Giải pháp
Hợp tác an ninh – quốc phòng
Liên bang Nga
Thực trạng
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.70-78
Abstract: Trải qua những giai đoạn thăng trầm do sự biến đổi của tình hình chính trị, xã hội, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược (tháng 3/2001) và sau đó được nâng cấp lên thành Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012. Bên cạnh những thành tựu to lớn về quan hệ trong lĩnh vực chính trị, hợp tác về an ninh - quốc phòng là một bộ phận quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Bài viết tìm hiểu thực trạng hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng Việt - Nga trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27520
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.