Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27521
Title: Dĩ độc trị độc: Dùng muỗi sốt rét diệt bệnh sốt rét
Authors: Nguyễn, Văn Thông
Keywords: Diệt
Muỗi sốt rét
Bệnh sốt rét
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 605 .- Tr.28-29
Abstract: Tại Trung tâm nghiên cứu ở Strasbourg, Pháp. Một căn phòng không cửa sổ, diện tích khoảng 8m2, nhiệt độ trong phòng 280C, ẩm độ 80% và có khoảng 5.000 con muỗi bay vo ve. Đây là trung tâm nuôi muỗi của Viện sinh học phân tử và tế bào Strasbourg. Cũng tại đây, nhóm nghiên cứu muỗi Anopheles đang thực hiện công trình nghiên cứu trên loài muỗi này với mục đích tiêu diệt bệnh sốt rét.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27521
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.